-17%
-14%

Các sản phẩm mây tre đan khác

Khay tre chữ nhật

120.000

Các sản phẩm mây tre đan khác

Khay tre tròn đế tre ghép

130.000

Các sản phẩm mây tre đan khác

Khay tròn song mây

70.000
-20%

Các sản phẩm mây tre đan khác

Khay tròn tre đáy hoa văn

120.000

Các sản phẩm mây tre đan khác

Lót ly mây tre

Các sản phẩm mây tre đan khác

Mẹt tre bún đậu mắm tôm

25.000