Bộ 4 bầu dục

Kích thước:

13x20xh6

15x22xh6

17x24xh6

19x26xh6