Bộ 4 khay vuông lớn

Kích thước:

21x31xh724x34xh7

27x37xh7.5

30x40xh8