Bộ chui dây đế ốp trần

40.000

Bộ chui dây đế ốp trần dùng cho đèn mây tre gỗ