Đèn để bàn mây tre AK10

Chất liệu: Tre

Kích thước: Đk 18 x H36 (cm)