Khay tre tròn đế tre ghép

130.000

Kích thước: Đk 28 x h10 (cm)