Khay tròn đan mây mắt cáo

Chất liệu: Tre và mây

Kích thước: ĐK 21 x h9 (cm)