Khay tròn song mây

70.000

Chất liệu: Tre và song mây

Kích thước: Đk 36 x h6 (cm)