Lồng chim trang trí 02

Kích thước: D25x H30/10 (màu sắc và kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)