Lồng chim trang trí 04

Kích thước: D43 X H76/23 (màu sắc và kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)