Mẹt tre bún đậu mắm tôm

25.000

Mẹt tre đựng bún đậu mắm tôm nhiều kích thước

Mẹt tre có nhiều kích thước khác nhau

Phi 20(cm) giá 25k

Phi 25(cm) giá 30k

Phi 30(cm) giá 35k

Phi 35(cm) giá 40k

phi 40(cm) giá 45k

phi 45(cm) giá 50k

phi 50(cm) giá 55k